i  n  f  o
C    o   m   p  e   t   i   t   i  o  n      f  o  r       t  h  e      N  e  w      A   c   r   o   p   o    l    i    s       M   u   s   e   u   m               
SECOND PRIZE  -  Architectural team:   T. Biris, D. Biris, P. Kokoris, E. Amerikanou


                                      Collaborators:   G. Kanelos, E Vintzilaiou, K. Vrettou
                                                                P. Exarchopoulos, D. Loukopoulos, M. Dimitroglou
                                                                B. Delfino, M. Pylarinou, P. Rovithakis
                                                                M. Philippidis, S. Kotsopoulos, I. Exarchou
                                                                A. Milios, S. Kokkoris
                                                                Pagonis-Chroneas-Kinatos
                                                                G. Kontoroupis, G. Christofilis